Поверхневі води

МОНІТОРИНГ

Спостереження за забрудненням поверхневих вод суші

Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища Лисичанськ здійснює моніторинг стану забруднення поверхневих вод суші на р. Сіверський Донець та її притоках. Спостереження проводяться на 15 пунктах, які знаходяться у Луганській та Донецькій областях. Щомісячно здійснюється відбір проб води для проведення аналізу на фізико-хімічні показники.

Сіверський Донець – основна водна артерія області, рибогосподарське водоймище, джерело питного та технічного водопостачання. Річка – приймач стічних вод підприємств промислового, комунального та сільського господарства, шахтних вод. Довжина її ділянки в межах Луганської області становить 265 км, площа водозбору 24900 км2.

В цілому за результатами спостережень якісний стан поверхневих водних об’єктів басейну Сіверського Донця на рівні минулого 2019 року, концентрації забруднюючих речовин коливаються в межах середніх багаторічних значень, без тенденції до погіршення.