Поверхневі води

МОНІТОРИНГ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД СУШІ

Комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища Лисичанськ з 2022 року здійснює моніторинг стану забруднення поверхневих вод суші на р. Сіверський Донець та її притоках. Спостереження проводяться на 38 пунктах, які знаходяться у Луганській та Донецькій областях. Щомісячно здійснюється відбір проб води для проведення аналізу на фізико-хімічні показники.

Пункти за якими проводяться спостереження у 2022 році

  Донецька область
1. р. Бахмутка, вище м. Бахмут
2. р. Бахмутка, нижче м. Бахмут
3. р. Бахмутка, гирло, с.Дронівка
4. р. Біленька, гирло, м. Краматорськ
5. р.Бичок, “Клебан-Бик”
6. р.Бик, с. Ганнівка
7. р.Бик, с. Петропавлівка
8. р. Жеребець, гирло, с. Торське
9. б. Залізна гирло, с. Нелепівка
10. р. Каз. Торець, вище м. Дружківка
11. р. Каз. Торець,нижче м. Дружківка
12. р. Каз. Торець,гирло, с.Райгородок
13. р. Казенний Торець, м.Слов’янськ
14. р. Крив. Торець, вище б. Залізна
15. р. Крив. Торець, вище м. Костянтин.
16. р. Крив.Тоець, нижче м. Костянтин.
17. р. Крив. Торець, н. ск. Феноль. зав.
18. р. Крив. Торець, гир, Карлів. гребл
19. р. Маячка, гирло, м. Краматорськ
20. р. Мокра Плотва, гирло, м. Соледар
21. р. Нітріус, гирло, с. Дробишево
22. р. Сів. Донець , с.Крива Лука
23. р. Сів. Донець, ниж. гирла р. Бахмут.
24.р. Сіверський Донець, нижче впадіння р. Казенний Торець
25. р. Солона, с. Петрівка
26. р. Сухий Торець, м. Барвінкове
27. р. Сухий Торець, гирло
28. р.Сорищі, гирло, м.Слов’янськ
Луганська область
29. р. Айдар, м. Новоайдар
30. р. Борова, гирло
31. р. Верх. Біленька., в.ск. підпр. м. Лисич.
32. р. Верх. Біленька, гирло
33. р. Деркул, м. Біловодськ
34. р.Красна, гирло
35. р.Сів. Донець, ниж. м. Лисичанськ
36. р. Хорина, ділянка від с. Павлівка до с. Травнева
37. р. Хвильова Плотва, с. Н. Астрахань
38. р. Євсуг, с. Олексіївка

Спостереження проводяться по наступним фізико – хімічним показникам:

 • – температура;
 • – значення рН;
 • – розчинений кисень;
 • – питома електропровідність;
 • – БСК5;
 • – кальцій;
 • – магній;
 • – гідрокарбонати;
 • – хлориди;
 • – сульфати;
 • – натрій;
 • – калій;
 • – нітроген загальний;
 • – нітроген амонійний;
 • – нітроген нітритний;
 • – нітроген нітратний;
 • – фосфор загальний;
 • – фосфор ортофосфатів;
 • – ХСК.

КАРТА-СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ПУНКТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

В цілому за результатами спостережень якісний стан поверхневих водних об’єктів басейну Сіверського Донця на рівні минулого року, концентрації забруднюючих речовин коливаються в межах середньобагаторічних значень, без тенденції до погіршення.