Відділ гідрології

Відділ гідрологічних прогнозів

   Відділ гідрологічних прогнозів є структурною одиницею Центру аналізу, прогнозування гідрометумов і забезпечення Українського Гідрометцентру, очолюється начальником відділу.

 Головними завданнями відділу є:

-постійний аналіз фактичного гідрологічного режиму водних об’єктів України (насамперед рівенного, температурного, льодового) через отримання і обробку відповідними технічними і технологічними засобами результатів спостережень державної гідрометмережі; 

-оцінка можливих тенденцій змін гідрологічної ситуації, прогнозування показників водного і льодового режиму річок і водосховищ на певні проміжки часу на основі використання гідрологічних прогностичних моделей і систем; 

-попередження про ймовірний розвиток гідрологічних небезпечних і стихійних явищ – паводки і водопілля, затори і зажори льоду, селеві потоки і снігові лавини – та можливі негативні наслідки прояву цих процесів на об’єкти господарювання, населені пункти, території тощо; 

-методичне керівництво службою гідрологічних прогнозів гідрометслужби України, яка функціонує за басейновим принципом і включає в себе 9 організацій, кожна з яких має власну зону гідропрогностичної діяльності (карта і блок нижче по тексту); 

-підготовка і надання зацікавленим споживачам, діяльність яких є залежною від гідрологічних факторів, різноманітної довідкової, розрахункової і прогностичної інформації як у стандартних форматах, так і в залежності від змісту окремих запитів. 

    Відділ гідрологічних прогнозів є структурою, яка володіє найбільш повною інформацією про поточні гідрологічні події на річках і водосховищах і має змогу адекватно і кваліфіковано оцінити фактичний та очікуваний гідрологічний режим.  У спокійні періоди дані надходять 1 раз на добу, а в період паводків чи водопілля – кожні 4 год. До аналізу можливих змін стану і показників гідрологічного режиму залучаються також результати спостережень снігомірної, метеорологічної та агрометеорологічної гідрометмережі України і сусідніх країн, прогнози параметрів погоди. 
    Відповідні науково-методична база та відповідна фахова підготовка спеціалістів дозволяють складати і розповсюджувати довгострокові (завчасність від 16 до 100 діб) прогнози максимальних рівнів і витрат та об’ємів весняного водопілля, припливу води до основних водосховищ України на різні календарні періоди, строків настання фаз льодового режиму; короткострокові (завчасність 1-15 діб) прогнози характеристик водного та льодового режиму, зокрема рівнів води у період паводків і водопілля, штормові попередження про розвиток небезпечних гідрологічних явищ. Щорічно перед початком весняного водопілля спеціалісти відділу готують і розповсюджують спеціальну аналітичну інформацію про очікуваний характер і наслідки весняного водопілля із зазначенням районів і об’єктів, які можуть зазнати негативного впливу річкових і талих вод (тут у лютому і весною може бути посилання на таку інформацію).     Аналогічні інформації готуються і надаються і в разі розвитку паводків чи під час формування водопілля (може бути посилання на інформацію, якщо ми її готуємо, але вона не прив’язана в часі). Відділ, окрім владних урядових структур, забезпечує оперативною інформаційно-прогностичними матеріалами органи гідроенергетики, організації водного, комунального, рибного, сільського, господарств, водний транспорт та організації МНС на різних рівнях.
    Спеціалісти відділу забезпечують виконання відповідних регламентів співробітництва в галузі гідрометеорології в рамках Міжурядових Угод України із сусідніми країнами по спільному використанню прикордонних водних ресурсів, приймають участь в якості експертів у здійснюваних в Україні міжнародних проектах з питань управління паводками і використання і водних ресурсів.