Стан забруднення

Види забруднення вод

Хімічне (неорганічне і органічне) – хімічне забруднення води, яке відбувається внаслідок надходження у водойму разом зі стічними водами.

Фізичне (теплове, радіаційне) – пов’язане із нерозчинними домішками, радіоактивними речовинами. Пісок, намул, глинисті частки потрапляють у водойми головним чином за рахунок поверхневого змиву дощовими водами з полів.

Стан забруднення поверхневих вод за серпень 2021 року

За результатами оцінки у серпні 2021 року концентрації забруднюючих речовин у поверхневих водах не суттєво перевищують гранично допустимі концентрації. Вміст розчиненого кисню спостерігався у межах норми.

Стан забруднення атмосферного повітря за серпень 2021 року

За даними спостережень у місті Сєвєродонецьк в атмосферному повітрі перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих домішок не спостерігалось.

У місті Лисичанськ в атмосферному повітрі перевищення максимально-разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих домішок не спостерігалось.

У місті Рубіжне в атмосферному повітрі перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих домішок не спостерігалось.

Загалом, порівняно з липнем 2021 року

у місті Сєвєродонецьк відмічалось:

збільшення середнього вмісту діоксиду сірки.

на тому ж рівні залишився середній вміст пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, хлористого водню.

зменшення середнього вмісту аміаку, формальдегіду.

у місті Рубіжне відмічалось:

збільшення середнього вмісту діоксиду сірки.

зменшення середнього вмісту хлористого водню.

на тому ж рівні залишився середній вміст пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, аніліну.

у місті Лисичанськ відмічалось:

збільшення середнього вмісту діоксиду сірки,

на тому ж рівні залишився середній вміст пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, хлористого водню, аміаку.

зменшення середнього вмісту формальдегіду.