Стан забруднення

Види забруднення вод

Хімічне (неорганічне і органічне) – хімічне забруднення води, яке відбувається внаслідок надходження у водойму разом зі стічними водами.

Фізичне (теплове, радіаційне) – пов’язане із нерозчинними домішками, радіоактивними речовинами. Пісок, намул, глинисті частки потрапляють у водойми головним чином за рахунок поверхневого змиву дощовими водами з полів.

Стан забруднення поверхневих вод за січень 2022 року

За результатами оцінки у січні 2022 року концентрації забруднюючих речовин у поверхневих водах не суттєво перевищують гранично допустимі концентрації. Вміст розчиненого кисню спостерігався у межах норми.

Стан забруднення атмосферного повітря за грудень 2021 року

За даними спостережень у місті Сєвєродонецьк в атмосферному повітрі перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих домішок не спостерігалось.

У місті Лисичанськ в атмосферному повітрі перевищення максимально-разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих домішок не спостерігалось.

У місті Рубіжне в атмосферному повітрі перевищення максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих домішок не спостерігалось.

Загалом, порівняно з листопадом 2021 року

у місті Сєвєродонецьк відмічалось:

збільшення середнього вмісту діоксиду сірки;

на тому ж рівні залишився середній вміст пилу, оксиду вуглецю, аміаку, формальдегіду;

зменшення середнього вмісту  діоксиду азоту та хлористого водню.

у місті Рубіжне відмічалось:

збільшення середнього вмісту діоксиду сірки;

зменшення середнього вмісту, діоксиду азоту, хлористого водню;

на тому ж рівні залишився середній вміст пилу, оксиду вуглецю,  формальдегіду та аніліну.

у місті Лисичанськ відмічалось:

зменшення середнього вмісту діоксиду сірки, діоксиду азоту, хлористого водню;

на тому ж рівні залишився середній вміст пилу, оксиду вуглецю, аміаку, формальдегіду.