Діяльність

З В І Т

про виконання плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ за 2021 рік

У 2021 році основна робота Луганського ЦГМ була спрямована на реалізацію державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування, галузей економіки, населення якісною гідрометеорологічною інформацією. Особлива увага, як і раніше, приділялася інформаційному забезпеченню Збройних Сил України.

Гідрометеорологічна діяльність Луганського ЦГМ здійснювалась і продовжується в умовах карантинного режиму. З метою запобігання занесенню та поширенню захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 у структурних підрозділах центру була запроваджена дистанційна робота, яка дозволила обмежити одночасне перебування працівників у підрозділах, що мінімізувало випадкі захворювання серед працівників центру, а також дозволила виконати план гідрометеорологічної діяльності на 2021 рік в повному обсязі.

Протягом 2021 року у Луганському ЦГМ вчасно була проведена низка заходів щодо планування роботи окремих підрозділів, відділу та секторів. А саме:

– підготовлені заявки на отримання гідрометеорологічної інформації на 2022 рік

– складені плани технічного навчання працівників центру, зведений план агрометеорологічних спостережень по метеостанціях області, проект зведеного плану гідрологічних спостережень по області, плани роботи і плани-завдання для метеостанцій області, зведений план гідрометеорологічного забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, зведений план гідрометеорологічного обслуговування суб’єктів господарювання, зведений план гідрометеорологічного забезпечення, що здійснюється гідрометеорологічними станціями області;

– складений план передачі прогностичної гідрометеорологічної інформації на 2022 рік;

– надана заявка по визначенню агрогідрологічних властивостей ґрунту додатково на спостережних ділянках М Лисичанськ та М Біловодськ, що планується на 2022 рр.;

– складений зведений план агрометеорологічних спостережень та робіт на метеостанціях області на теплий період 2022 р. та холодний період 2021-2022 рр.;

– складались плани підготовки до роботи мережі в період весняної повені, в весняно-літній та в осінньо-зимовий періоди;

– поданий на затвердження проект Плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ на 2022 рік;

– планувалась робота щодо виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки;

– складені та затверджені плани заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2022 рік;

– складений план роботи технічної ради Луганського ЦГМ на 2021 рік;

– складений проект кошторису Луганського ЦГМ з метою підготовки проекту  Державного бюджету України з КПКВ 1006060 “Гідрометеорологічна діяльність” на 2022 рік;

– на підставі річного плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ щомісячно складались плани робіт відділу, секторів та окремих підрозділів центру;

– планувалась робота фахівців та керівництва ЦГМ щодо проведення інспекцій та методичних виїздів на мережу гідрометеорологічних спостережень;

– складені та затверджені графіки калібрування засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації та підлягають повірці у 2022 році;

– складений план роботи експертної комісії ЦГМ на 2022 рік.

Складання та подання звітних матеріалів протягом року проводилось в обсязі та в термін згідно встановленого порядку подання звітних матеріалів до ДСНС України, відповідних відділів Українського гідрометеорологічного центру.

Щомісячно направлявся звіт про виконання плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ. Вчасно складений звіт про освоєння коштів на ремонтно-будівельні роботи, бухгалтерська та фінансова звітність, звітність з охорони праці тощо.

Протягом року, щомісячно складались та направлялись:

– звіти про стан прогностичного забезпечення, про стан гідрометеорологічного забезпечення споживачів та вплив метеоумов на діяльність галузей економіки – на адресу ВСГМЗ УкрГМЦ;

– відомості про роботу гідрологічних постів – до ЦГО ім. Б.Срезневського.

Весною та восени складались звіти про хід підготовки та готовність до гідрометеозабезпечення та агрометеорологічних спостережень в період весняно-літніх польових робіт та в осінньо-зимовий період.

Звіт про виконання Плану дій гідрометеорологічних організацій ДСНС України з підготовки до паводків, пропуску льодоходу та повені у 2021 році було відправлено до УкрГМЦ вчасно.

Своєчасно відзвітували ЦГО ім. Бориса Срезневського про готовність до спостережень та робіт у період весняного водопілля у 2021 році, про проведення гідрометеорологічних спостережень та робіт у період весняного водопілля у 2021 році, про виконання плану-завдання з гідрологічного річкового розділу робіт за 1-ше півріччя 2021 р. та за 2021 рік.

Своєчасно складались та передавались звіти про повірку засобів вимірювальної техніки, відповідальному за метрологічне забезпечення, а також звіти про наявність засобів вимірювальної техніки в підрозділах ЦГМ за ф. СТ-1.

Протягом 2021 року фінансова та бюджетна звітність Луганського ЦГМ подавалась до відповідних відділів УкрГМЦ у встановлені строки (згідно графіка) в електронному вигляді за допомогою програмного забезпечення “МІА”.

У зв’язку із введенням карантину на території України впродовж 2021 року, відрядження завідувача сектору-головного бухгалтера для здачі квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності були відмінені, а тому необхідні документи у паперовому вигляді надсилались поштою.

Зауважень щодо несвоєчасності подання звітності від УкрГМЦ не надходило.

Також, фінансова та бюджетна звітність Луганського ЦГМ подавалась до Управління Державної казначейської служби у м. Лисичанську у Луганській обл. в електронному вигляді за допомогою АС “Є-Звітність”. Зауважень щодо порушення строків та правильності подання звітності не було.

Відповідно до річного плану Луганського ЦГМ начальником центру проведена виробнича нарада з керівниками структурних підрозділів, на якій розглядались питання виконання плану спостережень за 2020 рік, завдання на 2021 рік, питання поширення розповсюдження гідрометеорологічної інформації серед споживачів, питання спеціальної підготовки працівників. У зв’язку із запровадженням карантину на території України, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 нарада проводилась в режимі відеоконференції.

Керівництвом ЦГМ разом з фахівцями протягом року проводилась перевірка діяльності мережі спостережень: 5-ти метеостанцій, 6-ти гідропостів та хімлабораторії. При проведенні перевірок розглядались питання з організації діяльності структурного підрозділу, з виконання планів гідрометеорологічної діяльності, ведення діловодства і оформлення справ, з технічного та метрологічного забезпечення спостережень, питання виконання працівниками заходів охорони праці та пожежної безпеки, а також питання бухгалтерського обліку та звітності. Виконувались ремонтні роботи на технічних засобах. Протягом року керівникам структурних підрозділів та працівникам Луганського ЦГМ надавалася консультативна та методична допомога з виробничих, юридичних та кадрових питань, з питань ведення діловодства та архівної справи.

Мобільний зв’язок, а також мережа-Інтернет завдяки програмно-технічним засобам, з працівниками метеостанцій дозволяють оперативно виправляти помилки в роботі в разі їх появи та дистанційно вирішувати виробничі питання.

При отриманні зауважень з УкрГМЦ щодо моніторингу надходження до ГЦТІ синоптичної та штормової інформації через WEB-сервер проводилось розслідування випадків та відправлялась відповідь на зауваження.

Гідрометеоспостерігачам гідрологічних постів надавалась методична та консультативна допомога з відображення розвитку та проходження гідрометеорологічних явищ, щоквартально складались методичні листи щодо особливостей роботи.

З гідрометеоспостерігачами гідрологічних постів проводиться технічне навчання згідно затвердженого календарного плану технічного навчання гідрометеоспостерігачів на 2021-2022 рр.. Результати технічного навчання за 2020-2021 рр. були направлені до ВГ та ДВК ЦГО ім. Бориса Срезневського разом зі звітом за 1-ше півріччя 2021 року.

Сектором гідрології щоденно проводився контроль за якістю надходження гідрологічної інформації з гідрологічних постів, а також проводилось організаційно-методичне керівництво з гідрологічними постами.

У 2021 році Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” у редакції 2020 року стал базою у роботі з метрологічного забезпечення, яка була направлена на забезпечення єдності та точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення в підрозділах Луганського ЦГМ.

В процесі цієї роботи сектор технічного забезпечення взаємодіяв з ДП “Луганськстандартметрологія”, ГЦТО УкрГМЦ та Харківським регіональним центром з гідрометеорології.

Складені графіки калібрування ЗВТ на 2022 рік (листопад 2021 року).

Річний план метрологічного забезпечення гідрометеорологічних спостережень та робіт виконаний не в повному обсязі. У зв’язку із значним здорожчанням цін на послуги з проведення державної повірки, не були вчасно повірені деякі ЗВТ у підрозділах ЦГМ. Але, завдяки вжитих додаткових заходів керівниками підрозділів ЦГМ, це не вплинуло на виконання плану спостережень і робіт.

Повірка приладів та обладнання проводилася як в ГЦТО УкрГМЦ, ДП “Луганськстандартметрологія”, ДП “Укрметртестстандарт”, так і на місцях експлуатації метрологами Харківського РЦГМ, згідно затверджених графіків калібрування.

Керівникам підрозділів ЦГМ також надавалася методична і практична допомога з питань метрологічного забезпечення та відправки ЗВТ на повірку до ГЦТО.

В ГЦТО УкрГМЦ та ДП “Луганськстандартметрологія” затверджені графіки повірки і калібрування ЗВТ на 2022 рік.

Для покращення роботи підрозділів ЦГМ, прискорення обробки інформації, яка надходить та обробляється, було придбано:

– персональний комп’ютер – 5 од.;

– монітор – 2 од.;

– БФП Kyocera Ecosys M2040dn – 1 од.;

– телекомунікаційне обладнання (веб-камери) – 5 од..

Протягом 2021 року за державні кошти із застосуванням електронної системи закупівель було придбано метеорологічний комплекс “Тропосфера” Е (1 од.) на суму 160 800,00 грн.

Додатково, за кошти Дніпропетровського РЦГМ придбано комп’ютерне обладнання на загальну суму 22 000,00 грн., а саме:

– системний блок – 1 од.;

– монітор – 1 од.;

– ДБЖ – 1 од..

Робота працівників сектору технічного забезпечення була направлена на виконання заходів, передбачених річним планом, на забезпечення сталого функціонування і розвиток системи зв’язку.

Отримання штормової інформації здійснюється з WEB-сайту ГЦСТ УкрГМЦ або напряму з метеостанцій електронною поштою та мобільним телефоном.

Прогнози погоди на 5 діб, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, оперативні інформації про погіршення погодних умов на метеостанції області доводяться електронною поштою, резерв – мобільний зв’язок.

Впродовж року оновлені програми електронної звітності для сектору бухгалтерського обліку Луганського ЦГМ. Сформовані нові КЕП начальника центру, завідувача сектору-головного бухгалтера, а також печатки Луганського ЦГМ. Сумісно з працівниками профільного відділу УкрГМЦ встановлений «тунельний» зв’язок для доступу до програм бухгалтерського обліку, інспектора з кадрів, СЕД «АСКОД» та ІТ-спеціалістів.

Відділ гідрометеозабезпечення використовує АРМ Міхайловського.

Гідрологічна інформація з постів передається у закодованому вигляді гідрометеоспостерігачами за допомогою мобільного зв’язку до сектору гідрології Луганського ЦГМ та до відділу гідропрогнозів Харківського РЦГМ.

Відпрацьований порядок взаємодії між сектором гідрології Луганського ЦГМ та сектором гідрометеорологічних прогнозів Харківського РЦГМ.

Щоденно виконувався контроль за якістю надходження інформації з гідрологічних постів.

У кожному структурному підрозділі Луганського ЦГМ для прийому і відправки електронної пошти та повідомлень працює поштова програма “Мozilla thunderbird”, для резервного зв’язку є можливість використання поштових скринь на поштовому сервісі GMAIL.

Протягом 2021 року в центрі продовжувалась робота щодо впровадження електронного документообігу. Наразі придбано 3 робочих місця (іменні ліцензії) програмної продукції АСКОД (начальник центру, заступник начальника та документознавець ІІ кат.).

Передача всієї гідрометеорологічної інформації з 4 метеостанцій області здійснюється за допомогою АРМ техніка-метеоролога на адресу Харків погода, використовуючи WEB-сторінку ГЦТІ УкрГМЦ, в разі необхідності є можливість передати мобільним телефоном безпосередньо у відділ АППІ Харківського РЦГМ. З М Лисичанськ метеорологічна інформація відправляється одразу в УкрГМЦ за допомогою АРМ “Метео”.

На М Лисичанськ використовується програма АРМ “Метео” (автоматизоване робоче місце техніка-метеоролога) розробки УкрНДГМІ, ТОВ “НВК СПЕЦАВТОМАТИКА”.

АРМ “Метео” має можливість підключення БАРу та МАРК-60, телеграми відсилаються швидше, ніж програмою АМС-МЕТЕО, розробки Харківського ТОВ “Спеціальні системи зв’язку”.

Станом на 1 січня 2022 року всі структурні підрозділи Луганського ЦГМ забезпечені інтернет-зв’язком. В підрозділах Луганського ЦГМ створені акаунти Skype і Zoom, Google Meet для організації та проведення відео-конференцій.

Діяльність працівників Луганського ЦГМ щодо забезпечення роботи автотранспортних засобів проводилась відповідно до річного плану на 2021 рік.

У зв’язку з проведенням на певній частині території Луганської області операції ООС більша частина автотранспортних засобів Луганського ЦГМ залишилась на території, яка тимчасово непідконтрольна українській владі (автомобілі ГАЗ-31029, УАЗ-31512 та УАЗ-330-01). Мотоцикл “УРАЛ” М-67-36, 1980 року випуску, номерний знак 26-47 ВГИ, відпрацював свій ресурс та списаний комісією Луганського ЦГМ. Водій ЦГМ пройшов медичну комісію.

Проводяться ремонтні роботи автомобіля УАЗ-3301, 1990 року випуску, завершення яких заплановано на 2022 рік.

У 2021 році проведено повний технічний огляд легкового автомобіля Suzuki SX4. З метою забезпечення схоронності автомобіля на період проведення ремонтних робіт гаража Луганського ЦГМ на легковий автомобіль Suzuki SX4 встановлена сигналізація.

Проведена перевірка стану човна «Язь» на ГП-І Новоселівка, наявність та справність рятувальних засобів на всіх гідрологічних постах для робіт в період весняної повені (паводку).

З метою забезпечення та дотримання вимог з охорони праці і пожежної безпеки у Луганському ЦГМ впродовж року були здійснені заходи, спрямовані на збереження життя і здоров’я працівників.

Своєчасно планувались та виконувались заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в структурних підрозділах центру.

Вчасно складалися звіти про витрати на охорону праці згідно листа ДСНС України від 18.10.2013 № 02-11181/30 та листа УкрГМЦ від 20.04.2015 № 01-14/388.

Своєчасно надавалась інформація щодо захворюваності на ГРВІ, COVID-19, наявності засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих речовин.

Проводилась роз’яснювальна робота серед працівників центру щодо необхідності проведення профілактичного щеплення проти коронавірусної хвороби, проводилась вакцинація працівників.

При прийомі на роботу з усіма працівниками в обов’язковому порядку проводились вступні та первинні інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки. В кожному підрозділі були проведені повторні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. За необхідністю проводились позапланові та цільові інструктажі з охорони праці.

Проведено аналіз профілактичної роботи та виконання заходів по підвищенню безпеки праці та роботи комісій 1, 2, 3 ступенів контролю стану охорони праці в структурних підрозділах.

До відома працівників були доведені превентивні заходи щодо протидії коронавірусної інфекції, розроблений план заходів щодо дій на випадок захворювання працівників на COVID-19, проводились протиепідемічні заходи: температурний скринінг на робочих місцях, дезінфекція приміщень, контактних поверхонь, обробка та дезінфекція рук, використання засобів індивідуального захисту.

Протягом року були придбані засоби для дезінфекції приміщень, поверхонь, рук, засоби індивідуального захисту (маски медичні захисні одноразового та багаторазового застосування, рукавички медичні латексні), якими були забезпечені працівники ЦГМ.

Також своєчасно проводилось поповнення аптечок для надання першої домедичної допомоги лікарськими засобами та препаратами.

Був проведений періодичний медичний огляд водія автотранспортного засобу. Проводились передрейсові медичні огляди водія та технічні огляди стану транспортного засобу.

Працівники Комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Лисичанськ І групи пройшли періодичний медичний огляд та забезпечені необхідним спецодягом.

Підрозділи ЦГМ постійно забезпечувались нормативно-правовою документацією з питань охорони праці.

Згідно з планом-графіком проведено навчання та перевірка знань з працівниками Луганського ЦГМ із загальних питань з охорони праці, пожежної безпеки.

У навчально-курсовому комбінаті м. Сєвєродонецька проведено навчання по загальним питанням з охорони праці членів комісії з охорони праці Луганського ЦГМ, навчання по правилам газопостачання України для осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію газового обладнання (М Сватове, М Біловодськ), навчання з електробезпеки особи, відповідальної за електрогосподарство в Луганському ЦГМ.

Проводився інструктаж з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу центру, перевірка стану електрообладнання.

Проведена перевірка контурів заземлення та опору електромережі метеорологічної станції Троїцьке Луганського ЦГМ.

Протягом 2021 року проведено технічне обслуговування (перезарядка) 7 вогнегасників, які знаходяться у структурних підрозділах центру. На метеорологічних станціях Сватове та Біловодськ проведена перевірка та чистка димових та вентиляційних каналів, а також здійснена перевірка сигналізаторів газу.

Комісією з огляду стану будівель і споруд Луганського ЦГМ були проведені обстеження: будівель, споруд, стану приміщень, робочих кабінетів Луганського ЦГМ на предмет відповідності нормативам безпеки, санітарно-гігієнічним вимогам.

Своєчасно здійснювався контроль в підрозділах ЦГМ за додержанням вимог чинного законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, виконання посадових інструкцій в частині розділу з охорони праці.

Щоквартально провідний інженер з охорони праці в підрозділах ЦГМ проводила перевірки з питань охорони праці та пожежної безпеки, перевіряла ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці та трьохступеневого контролю тощо.

Працівникам ЦГМ вчасно доводились обставини нещасних випадків та ДТП, що сталися в ДСНС, проводились тижні безпеки дорожнього руху, позапланові інструктажі з безпеки руху з водієм автотранспортного засобу.

Служба з охорони праці протягом року контролювала виконання посадових інструкцій керівників та спеціалістів усіх рівнів та покладених на них функцій з охорони праці.

З метою дотримання єдиних положень і вимог нормативно-правових актів з охорони праці та створення безпечних умов праці проводився перегляд інструкцій з охорони праці.

Для підтримання оптимального температурного режиму у робочих приміщеннях Луганського ЦГМ була придбана деревина для забезпечення роботи твердопаливного піролізного котла.

Порушень вимог з охорони праці та пожежної безпеки не було. Виробничий травматизм відсутній.

Загальні витрати на охорону праці склали 89718,53 грн., що становить 0,9% від фонду оплати праці за 2021 рік.

Ремонтно-будівельні роботи в Луганському ЦГМ проводились згідно до Плану гідрометеорологічної діяльності на 2021 рік. Проте, протягом року вносились деякі коригування до запланованих робіт.

Протягом 2021 року, як і було заплановано проведені:

– капітальний ремонт покрівлі гаража Луганського ЦГМ;

– поточний ремонт з утеплення частини адміністративної будівлі Луганського ЦГМ 64,75 кв.м;

– поточний ремонт огорожі навколо будівлі Луганського ЦГМ;

– поточний ремонт кабінетів та інших приміщень в будівлі Луганського ЦГМ та М Біловодськ;

– фарбування огорожі метеорологічних станцій;

– ремонт ганку на М Біловодськ;

– ремонт гідрометричного міста ГП-І Біловодськ;

– частковий ремонт фундамента та стін гаража біля будівлі Луганського ЦГМ та інше.

Додатково проведений капітальний ремонт гаража Луганського ЦГМ (демонтажні роботи).

На гідрологічних постах Луганського ЦГМ було пофарбовано та занумеровано постові пристрої, відновлено розмітки гідростворів, пофарбовано пелюстки опадомірів, впорядковано ділянки гідрологічних постів. Поточні ремонтні роботи виконані власними силами гідрометеоспостерігачів постів.

На гідрологічному посту Лисичанськ виконано встановлення частини бетонних східців на пальовому посту.

На гідрологічному посту Новоселівка завершення робіт зі спорудження гідрометричного містка перенесено на 2022 рік.

Через нестачу необхідної кількості коштів у 2021 році, заплановано на 2022 рік:

– капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Луганського ЦГМ;

– капітальний ремонт з утеплення будівлі метеорологічної станції Новопсков;

– капітальний ремонт фронтонів метеорологічної станції Біловодськ;

– поточний ремонт приміщень в будівлі Луганського ЦГМ;

– поточний ремонт з утеплення частини адміністративної будівлі Луганського ЦГМ;

– поточний ремонт системи каналізації адміністративної будівлі Луганського ЦГМ;

– поточний ремонт гідрологічних постів;

– поточний ремонт з проведення освітлення та теплозабезпечення гаража Луганського ЦГМ;

– поточний ремонт огорожі навколо будівлі Луганського ЦГМ;

– поточний ремонт відмостки навколо будівлі Луганського ЦГМ.

Численність Луганського ЦГМ за штатним розписом складає 86,5 одиниць. На 1 січня 2022 року чисельність у Луганському ЦГМ становить 91 чоловік. Вакантні місця в кількості 3 штатних одиниць утворилися у зв’язку з відсутністю спеціалістів, необхідної освіти та кваліфікації. Штатний розпис Луганського ЦГМ укомплектований на 97%. Працюють за зовнішнім сумісництвом – 1 чоловік, за внутрішнім сумісництвом – 2 чоловіка. Плинність кадрів становить 22%. Працівників пенсійного віку – 18 чоловік.

Якісний склад працівників підрозділів Луганського ЦГМ відзначається стабільністю. Фактичний склад керівників підрозділів укомплектований досвідченими, компетентними спеціалістами, які мають вищу освіту. На керівних посадах в окремих структурних підрозділах працюють спеціалісти пенсійного віку (3%).

Для заміщення посад керівного складу в підрозділах Луганського ЦГМ постійно ведеться робота щодо формування кадрового резерву. Для цього Луганський ЦГМ направляє працівників на навчання до Одеського державного екологічного університету, а також постійно підтримує зв’язок з вищеназваним учбовим закладом, Харківським гідрометеорологічним технікумом та Лисичанським державним гірничо-індустріальним коледжем, щоб поповнити штат молодими спеціалістами.

Робота працівників, що входять до кадрового резерву в Луганському ЦГМ, планується та контролюється керівництвом Луганського ЦГМ.

Інспектором з кадрів Луганського ЦГМ підготовлено 219 проектів наказів Луганського ЦГМ з кадрових питань, 31 проект наказів Луганського ЦГМ про відрядження працівників та 131 проект наказів Луганського ЦГМ про надання відпусток працівникам.

Протягом року, станом на 01.01.2021 року та на грудень 2021 року, згідно до тарифних розрядів та коефіцієнтів, було складено штатний розпис Луганського ЦГМ та надісланий на погодження до УкрГМЦ для подальшого його затвердження у ДСНС України.

У вищих навчальних закладах заочно навчаються 3 працівника: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля – 1 працівник, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна – 1 працівник, Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж – 1 працівник.

Згідно Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921, у Луганському ЦГМ протягом 2021 року були виконані наступні заходи з ведення військового обліку:

– у червні було надано до Лисичанського МВК відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки Луганського ЦГМ;

– 11 жовтня 2021 року відділом Сєвєродонецького РТЦК та СП була проведена перевірка стану обліку військовозобов’язаних і призовників у Луганському ЦГМ. За результатами проведеної перевірки недоліків ведення військового обліку не виявлено. Зауважень немає;

– у грудні 2021 року надані до другого відділу Сєвєродонецького РТЦК та СП адресний лист, списки працівників працюючих у Луганському ЦГМ, відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки Луганського ЦГМ, звіт про чисельність працюючих військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад та професій станом на 01.01.2022 рік;

– у грудні 2021 року узгоджений з другим відділом Сєвєродонецького РТЦК та СП перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних та призовників та бронювання в Луганському ЦГМ на 2022 рік.

У січні 2021 року була погоджена протоколом засідання ЕПК Державного архіву Луганської області зведена номенклатура справ Луганського ЦГМ на 2021 рік.

У березні 2021 року ЕК Луганського ЦГМ були затверджені та подані на схвалення документи постійного зберігання (КСГ-1, КСГ-2) до Галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень за 2018-2019 роки.

Експертною комісією Луганського ЦГМ були проведені заходи щодо експертизи наукової, практичної цінності документів гідрометеорологічних спостережень тимчасового зберігання, потреба у подальшому використанні і зберіганні яких була відсутня.

Службові документи, накази оформлено відповідно до Вимог ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів” та “Інструкції з діловодства Луганського ЦГМ”.

У листопаді 2021 року Галузевим державним архівом матеріалів гідрометеорологічних спостережень було проведено дистанційне перевіряння роботи експертної комісії та архіву Луганського ЦГМ.

Додатково продовжується робота щодо впровадження електронного документообігу в Луганському ЦГМ.

Працівникам центру постійно надавались юридичні консультації під час виконання своїх посадових обов’язків.

Проводилась претензійна робота щодо погашення заборгованості за послуги, що надавались Луганським ЦГМ; договірна робота в частині здійснення юридичної експертизи проектів договорів, складання договорів та внесення до них змін; відслідковувались зміни до чинного законодавства України; здійснювалась перевірка актів та інших документів на відповідність законодавству.

У лютому 2021 року підготовлено та надіслано на адресу Верховного Суду України відзив на касаційну скаргу про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій, у цивільній справі за позовом до Луганського ЦГМ про визнання звільнення незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку та моральної шкоди. За результатами розгляду Верховного Суду скарги прийнято постанову у справі, якою позовні вимоги позивачки були задоволені частково, а в частині стягнення середнього заробітку та моральної шкоди повністю відмовлено, в результаті чого були захищені майнові інтереси Луганського ЦГМ на суму 134 тис. грн.

Також, зареєстроване право Луганського ЦГМ на оперативне управління земельною ділянкою, за адресою місця знаходження, активно велась робота щодо подальшого оформлення права постійного користування цією земельною ділянкою. Отримано дозвіл на виготовлення проектної документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та було виготовлено проектну документацію згідно з укладеним договором.

Проводилась робота з юридичного супроводу справи про банкрутство за заявою про визнання Луганського ЦГМ кредитором за майновими вимогами.

Впродовж 2021 року надавалась звітна інформація до юридичного відділу УкрГМЦ про стан претензійно-позовної та правової роботи.

З січня по березень 2021 року керівникам структурних підрозділів, при заповненні електронних декларацій надавалась методична допомога по заповненню е-декларацій.

08 липня 2021 року уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Луганському ЦГМ була запрошена на презентацію методичної настанови “Візування антикорупційним уповноваженим проектів актів організації публічного сектору”.

У липні 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Луганському ЦГМ надалі теми проведених навчань у Луганському ЦГМ для включення їх до опису та оформлення успішних практик для видання збірника.

Проводиться профілактична робота щодо недопущення потенційних конфліктів інтересів.

У вересні 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Луганському ЦГМ було доведено до керівників структурних підрозділів про функції та права антикорупційних повноважених шляхом сформованої теми “Оновлення Типового положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції”.

У жовтні 2021 року уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Луганському ЦГМ пройшла тренінг “Функціональні напрями роботи уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції, поглиблений тренінг за Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН), в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру де отримала Сертифікат про навчання.

Ведеться робота щодо роз’яснення положень ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно.

При прийомі на роботу та при переведенні на керівну посаду з суб’єктами електронного декларування проводилась роз’яснювальна робота щодо виправлення помилок в е-декларації.

На виконання вимог статті 45 Закону “Про запобігання корупції” своєчасно суб’єктам електронного декларування були подані е-декларації за 2020 рік.

Щокварталу, своєчасно, до сектору з питань запобігання та виявлення корупції УкрГМЦ надавалися:

– звіти про результати застосування зовнішнього контролю;

– додатки до Порядку інформування ДСНС України про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також злочини у сфері службової діяльності, вчинені персоналом органів та підрозділів цивільного захисту;

– звіт про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення;

– узагальнена інформація, щодо показників роботи з питань запобігання та виявлення корупції з наростаючим підсумком та пояснювальною запискою, про наявність конфлікту інтересів та роботи близьких осіб.

Відповідно до наказу МОЗ України від 04.10.2021 року № 2153 “Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням” працівники метеорологічної станції Новопсков (7 працівників) через відмову від вакцинації проти COVID-19 наказом Луганського ЦГМ з 09.12.2021 року були відсторонені від роботи.

З метою забезпечення проведення метеорологічних спостережень були задіяні працівники метеорологічної станції Біловодськ. Завдяки цьому план спостережень Луганського ЦГМ виконано на 100%, зриву спостережень не сталося.

Протягом року укладались договори на надання послуг, придбання матеріалів, виконання робіт та проведення розрахунків за спожиті електроенергію, газ, воду та стоки, зв’язок, сервісне обслуговування обладнання та інше.

Луганській регіональній дирекції ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” надавалася метеоінформація окремо для радіо та телевізійної програм, облаштована скайп-студія для прямого включення в ефір телевізійних програм сюжетів з коментарями чергового синоптика щодо розвитку погодних умов.

Підготовлений та обладнаний конференц-зал, в якому проводились відеоконференції, зустрічі з представниками ЗМІ та інше.

З метою популяризації досягнень гідрометеорологічної служби передаються екстремальні значення температури повітря на кожний день з початку метеорологічних спостережень для їх щоденного озвучення на каналі телебачення Донбас UA та обласному радіо.

З метою популяризації роботи Луганського ЦГМ з надання гідрометеорологічної інформації Луганській обласній державній телерадіокомпанії надається прогноз погоди та фактичні дані окремо для радіо та телевізійної програм. Луганській обласній державній телерадіокомпанії надано 35 інтерв’ю про погодні умови, про прогностичну діяльність відділу ГМЗ, про гідрометеорологічну службу та інше.

Підготовлений інформаційний буклет про роботу Луганського ЦГМ, присвячений 100-річчю Національної гідрометеорологічної служби.

З метою інформування населення щовівторка надається прогноз на 8-10 діб по містам Луганської області (Лисичанськ, Сватове, Сєвєродонецьк) для газет: “Сватівські Відомості”, “Перемога”, “Новий шлях”, “Екологія промислового краю”.

Була проведена екскурсія для студентів Лисичанського державного, гірничо-індустріального коледжу з метою ознайомлення з роботою гідрометеорологічної служби України та Луганського ЦГМ (21.04.2021).

Надані 15 статей, інформацій у зв’язку із Всесвітнім Метеорологічним Днем, до 100-річчя Національної гідрометеорологічної служби України до газет: “Голос громади”, “Сватівські Відомості”, “Перемога”, “Новий шлях”, “Новини Сватівщини”, “Екологія промислового краю”, “Вісті Марківщини”, “Вісті Біловодщини”, “Життя Білокуракинщини”, “Попаснянський вісник”, “Вісник Новоайдарщини”. Надані матеріали до Лисичанського краєзнавчого музею для розміщення на сторінках цього музею Он-лайн до 100-річчя Національної ГМС служби України.

З В І Т

про виконання плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ за 2020 рік

Робота Луганського ЦГМ у 2020 році здійснювалась і продовжується в умовах карантинного режиму. З метою запобігання занесенню та поширенню захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 серед працівників Луганського ЦГМ: у структурних підрозділах центру була запроваджена дистанційна робота, яка дозволила обмежити одночасне перебування працівників у підрозділах, що призвело до мінімізації випадків захворювання серед працівників центру (лише 4 випадки підтвердження на COVID-19), а також дозволила виконати план гідрометеорологічної діяльності на 2020 рік в повному обсязі.

Протягом 2020 року у Луганському ЦГМ вчасно була проведена низка заходів щодо планування роботи окремих підрозділів, відділів та секторів. А саме:

– підготовлені заявки на отримання гідрометеорологічної інформації на 2021 рік;

– складені плани технічного навчання працівників ЦГМ, зведений план агрометеорологічних спостережень по метеостанціях області, проект зведеного плану гідрологічних спостережень по області, плани роботи і плани-завдання для метеостанцій області, зведений план гідрометеорологічного забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, зведений план гідрометеорологічного обслуговування суб’єктів господарювання, зведений план гідрометеорологічного забезпечення, що здійснюється гідрометеорологічними станціями області;

– складений план передачі прогностичної гідрометеорологічної інформації на 2021 рік;

– складений план роботи технічної ради ЦГМ на 2020 рік;

– поданий на затвердження проект Плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ на 2021 рік;

– складений проект кошторису ЦГМ для проекту Державного бюджету з розділу “Гідрометеорологічна діяльність” на 2021 рік;

– на підставі річного плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ щомісячно складались плани робіт відділу, секторів та окремих підрозділів центру;

– складались плани підготовки до роботи мережі в період весняної повені, в весняно-літній та в осінньо-зимовий періоди;

– планувалась робота щодо виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки;

– планувалась робота фахівців та керівництва ЦГМ щодо проведення інспекцій та методичних виїздів на мережу гідрометеорологічних спостережень;

– складені та затверджені графіки повірки засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації та підлягають повірці у 2021 році;

– складений план роботи експертної комісії ЦГМ на 2021 рік;

– складені та затверджені плани заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2021 рік.

Складання та подання звітних матеріалів протягом року проводилось в обсязі та в термін згідно встановленого порядку подання звітних матеріалів до ДСНС України, відповідних відділів Українського гідрометеорологічного центру.

Щомісячно направлявся звіт про виконання плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ. Вчасно складений звіт про виконання показників бюджетної програми: “Гідрометеорологічна діяльність”, звіт про освоєння коштів на ремонтно-будівельні роботи, бухгалтерська звітність, звітність з охорони праці тощо.

Протягом року, щомісячно складались та направлялись:

– звіти про стан прогностичного забезпечення, про стан гідрометеорологічного забезпечення споживачів та вплив метеоумов на діяльність галузей економіки;

– відомості про роботу гідрологічних постів.

Весною та восени складались звіти про хід підготовки та готовність до гідрометеозабезпечення та агрометеорологічних спостережень в період весняно-літніх польових робіт та в осінньо-зимовий період.

Звіт про виконання Плану дій гідрометеорологічних організацій ДСНС України з підготовки до паводків, пропуску льодоходу та повені у 2020 році було відправлено до УкрГМЦ.

Своєчасно проінформували ЦГО ім. Бориса Срезневського про підготовку Луганського ЦГМ до гідрологічного забезпечення в період весняного водопілля у 2020 році.

Було складено та направлено до ЦГО ім. Бориса Срезневського звіт про проходження паводку та виконання паводкових робіт.

Своєчасно складались та передавались звіти про проведення метрологічних робіт та про повірку засобів вимірювальної техніки, відповідальному за метрологічне забезпечення, а також звіти про наявність засобів вимірювальної техніки.

Керівництвом ЦГМ разом з фахівцями протягом року проводилась перевірка діяльності мережі спостережень: 5-ти метеостанцій, 6-ти гідропостів та 1-ї хімлабораторії. При проведенні перевірок розглядались питання з організації діяльності структурного підрозділу з виконання планів гідрометеодіяльності, ведення діловодства і оформлення справ, з технічного і метрологічного забезпечення спостережень, питання виконання працівниками заходів охорони праці та пожежної безпеки, а також питання бухгалтерського обліку та звітності. Виконувались ремонтні роботи на технічних засобах. Протягом року керівникам структурних підрозділів та працівникам Луганського ЦГМ надавалася консультативна та методична допомога з виробничих, юридичних, кадрових питань.

Також протягом року керівникам структурних підрозділів надавалася консультативна та методична допомога з питань ведення діловодства та архівної справи.

Встановлений мобільний та електронний зв’язок з працівниками метеостанцій дозволяє оперативно виправляти помилки в роботі в разі їх появи та дистанційно вирішувати виробничі питання.

Своєчасно надається методична допомога працівникам відділу ГМЗ та іншим підрозділам.

Проводились організаційно-методичні роботи у зв’язку з відкриттям метеорологічної станції Новоайдар ІІ розряду.

Щоквартально складались методичні листи для гідрометеоспостерігачів постів.

Гідрометеоспостерігачам гідрологічних постів надавалась методична та консультативна допомога щодо відображення розвитку та проходження гідрометеорологічних явищ.

Сектором гідрології щоденно проводився контроль за якістю надходження гідрологічної інформації з гідрологічних постів, а також проводилось організаційно-методичне керівництво з гідрологічними постами.

Впродовж всього року керівникам підрозділів ЦГМ надавалася методична і практична допомога з питань метрологічного забезпечення та відправки ЗВТ на повірку до ГЦТО.

У жовтні 2020 року встановлено автоматизоване робоче місце в системі електронного документообігу АСКОД, через яку з 01.01.2021 року Луганський ЦГМ розпочне передачу документів.

Робота працівників Луганського ЦГМ була направлена на виконання заходів, передбачених річним планом, на забезпечення сталого функціонування і розвиток системи зв’язку.

Отримання штормової інформації здійснюється з WEB-сайту ГЦСТ УкрГМЦ або напряму з метеостанцій електронною поштою та мобільним телефоном.

Прогнози погоди на 5 діб, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, оперативні інформації про погіршення погодних умов на метеостанції області доводяться електронною поштою, резерв – мобільний зв’язок.

Відділ гідрометеозабезпечення використовує АРМ Міхайловського.

Гідрологічна інформація з постів передається у закодованому вигляді гідрометеоспостерігачами за допомогою мобільного зв’язку до сектору гідрології Луганського ЦГМ та до відділу гідропрогнозів Харківського РЦГМ.

З метою забезпечення та дотримання вимог з охорони праці і пожежної безпеки у Луганському ЦГМ впродовж року були здійснені заходи, спрямовані на збереження життя і здоров’я працівників.

Своєчасно планувались та виконувались заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в структурних підрозділах центру.

При прийомі на роботу з усіма працівниками в обов’язковому порядку проводились вступні та первинні інструктажі з охорони праці, а також інструктажі з пожежної безпеки. В кожному підрозділі були проведені повторні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. За необхідністю проводились позапланові та цільові інструктажі з охорони праці.

До відома працівників були доведені превентивні заходи щодо протидії коронавірусної інфекції, розроблений план заходів, щодо дій на випадок захворювання працівників на COVID-19, проводились протиепідеміологічні заходи: температурний скринінг на робочих місцях, дезінфекція приміщень, контактних поверхонь, обробка та дезінфекція рук, використання засобів індивідуального захисту – медичних масок.

Протягом року були придбані засоби для дезінфекції приміщень, поверхонь, рук, засоби індивідуального захисту (маски медичні захисні одноразового та багаторазового застосування), якими були забезпечені працівники ЦГМ.

Також своєчасно проводилось поповнення аптечок для надання першої медичної допомоги лікарськими засобами та препаратами.

Працівникам ЦГМ вчасно доводились обставини нещасних випадків та ДТП, що сталися в ДСНС.

Служба з охорони праці на протязі року контролювала виконання посадових інструкцій керівників та спеціалістів усіх рівнів та покладених на них функцій з охорони праці.

З метою дотримання єдиних положень і вимог нормативно-правових актів з охорони праці та створення безпечних умов праці проводився перегляд інструкцій з охорони праці.

Ремонтно-будівельні роботи в Луганському ЦГМ проводились згідно до Плану гідрометеорологічної діяльності на 2020 рік.

Протягом року оновлені посадові інструкції працівників Луганського ЦГМ.

Робота працівників, що входять до кадрового резерву в Луганському ЦГМ, планується та контролюється керівництвом Луганського ЦГМ.

Експертною комісією Луганського ЦГМ були проведені заходи щодо експертизи наукової, практичної цінності документів гідрометеорологічних спостережень тимчасового зберігання, потреба у подальшому використанні і зберіганні яких була відсутня.

Створення документів в Луганському ЦГМ здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки, державною мовою. В обробці, архівації та здійсненні контролю використовується комп’ютерна техніка.

Службові документи, накази оформлено відповідно до Вимог ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів” та “Інструкції з діловодства Луганського ЦГМ”.

Працівникам центру постійно надавались юридичні консультації з питань чинного законодавства України.

Активно велась претензійно-позовна робота, договірна робота в частині правової експертизи проектів договорів, відслідковувались зміни, що вносились до чинного законодавства України, здійснювалась перевірка актів та інших документів, які видавались Луганським ЦГМ, на відповідність законодавству.

При прийомі на роботу суб’єктам електронного декларування проводилась роз’яснювальна робота щодо виправлення помилок в е-декларації.

На виконання вимог статті 45 Закону “Про запобігання корупції” своєчасно суб’єктам електронного декларування були подані е-декларації за 2019 рік.

Протягом 2020 року велась робота з громадською організацією «НОВИЙ СВІТ» за організаційної підтримки громадської організації «Взаємодія-Плюс» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швеції, Швейцарії, щодо впровадження проекту «Модернізація гідрологічного поста для автоматизованого контролю підтоплень в смт Білолуцьк».

Проектом було придбано спеціалізоване обладнання для гідрологічного поста Білолуцьк, а саме: максимальна рейка ГР-45; вимірювач температури води ИТП-16.1; опадомірний стакан; ноутбук та сейф.

Також, проектом проведено інформаційні заходи за участю працівників Луганського ЦГМ для громадських організацій та активних громадян, в яких висвітлюватимуться питання моніторингу довкілля та заходів, спрямованих на їх захист.

Протягом року укладались договори на надання послуг, придбання матеріалів, виконання робіт та проведення розрахунків за спожиті електроенергію, газ, воду та стоки, зв’язок, сервісне обслуговування обладнання та інше.

Луганській регіональній дирекції ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” надавалася метеоінформація окремо для радіо та телевізійної програм, облаштована скайп-студія для прямого включення в ефір телевізійних програм сюжетів з коментарями чергового синоптика щодо розвитку погодних умов.

З метою популяризації роботи Луганського ЦГМ з надання гідрометеорологічної інформації Луганській обласній державній телерадіокомпанії надається прогноз погоди та фактичні дані окремо для радіо та телевізійної програм. Луганській обласній державній телерадіокомпанії надано 16 інтерв’ю про погодні умови, про прогностичну діяльність відділу ГМЗ, про гідрометеорологічну службу та інше.

Надані 12 статтей, інформацій у зв’язку із Всесвітнім Метеорологічним Днем, Днем працівників гідрометеорологічної служби України у газети, статті стосовно аномального тепла та глобального потепління: “Голос громади”, “Сватівські Відомості”, “Перемога”, “Новий шлях”, “Новини Сватівщини”, “Екологія промислового краю”. З метою інформування населення щовівторка надається прогноз на 8-10 діб по містам Луганської області (Лисичанськ, Сватове, Сєвєродонецьк) для газет: “Сватівські Відомості”, “Перемога”, “Новий шлях”, “Екологія промислового краю”.

Робота з громадськими організаціями

Джерелами первинної інформації про стан навколишнього середовища є гідрологічні пости (далі – ГП) та метеорологічні станції, які проводять гідрологічні, метеорологічні та агрометеорологічні спостереження і роботи. Для отримання більш детальної інформації про стан поверхневих вод басейну р. Сіверського Дінця у Луганській області, вкрай необхідне розширення та автоматизація гідрологічного поста смт Білолуцьк, який розташований на півночі Луганської області.

Луганський обласний центр з гідрометеорології співпрацює з громадськими організаціями щодо впровадження проєкту «Модернізація гідрологічного поста для автоматизованого контролю підтопленнь в смт Білолуцьк».Цей проєкт реалізується громадською організацією «НОВИЙ СВІТ» за організаційної підтримки громадської організації «Взаємодія-Плюс» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Проєктом передбачається закупівля спеціалізованого обладнання для ГП Білолуцьк (максимальна рейка ГР-45; вимірювач температури води Итп-16.1; опадомірний стакан; ноутбук), що сприятиме удосконаленню системи моніторингу.

Крім того, проєктом заплановані інформаційні заходи за участю працівників гідрологічних постів для громадських організацій та активних громадян, в яких висвітлюватимуться питання моніторингу довкілля та заходів, спрямованих на захист довкілля.

З В І Т

про виконання плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ

за 2019 рік

Робота Луганського ЦГМ у 2019 році була спрямована на виконання заходів, передбачених Планом гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ на 2018-2019 рр., який був затверджений директором Українського ГМЦ 22 грудня 2017 року, а також Змінами та доповненнями до Плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ на 2019 рік, які були затверджені директором Українського ГМЦ 22 грудня 2018 року.

Розділ 1.1 Планування.

Протягом 2019 року у Луганському ЦГМ вчасно була проведена низка заходів щодо планування роботи окремих підрозділів, відділів та секторів. А саме:

– підготовлені заявки на отримання гідрометеорологічної інформації на 2020 рік вих. від 05.09.2019 № 29-04-23/209;

– складені плани технічного навчання працівників ЦГМ, зведений план агрометеорологічних спостережень по метеостанціях області, проект зведеного плану гідрологічних спостережень по області, плани роботи і плани-завдання для метеостанцій області, зведений план гідрометеорологічного забезпечення органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, зведений план гідрометеорологічного обслуговування суб’єктів господарювання, зведений план гідрометеорологічного забезпечення, що здійснюється гідрометеорологічними станціями області;

– складений план передачі інформації на 2020 рік, доведення інформації до організацій, проведення інспекцій гідрометеорологічних станцій по розділам робіт та методичних виїздів на мережу спостережень;

– складений план передачі прогностичної гідрометеорологічної інформації на 2020 рік;

– надана заявка по визначенню агрогідрологічних властивостей ґрунту додатково на спостережних ділянках М Лисичанськ та М Біловодськ, що планується на 2021-2022 рр.;

– складений зведений план агрометеорологічних спостережень та робіт на метеостанціях області на теплий період 2020 р. та холодний період 2019-2020 рр.;

– складений план роботи технічної ради ЦГМ;

– поданий на затвердження проект Плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ на 2020 рік;

– складений проект кошторису ЦГМ для проекту Державного бюджету з розділу “Гідрометеорологічна діяльність” на 2020 рік;

– на підставі річного плану гідрометеорологічної діяльності ЦГМ щомісячно складались плани робіт відділів, секторів та окремих підрозділів ЦГМ;

– складались плани підготовки до роботи мережі в період весняної повені, в весняно-літній та в осінньо-зимовий періоди;

– планувалась робота щодо виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки;

– планувалась робота фахівців та керівництва ЦГМ щодо проведення інспекцій та методичних виїздів на мережу гідрометеорологічних спостережень;

– складені та затверджені графіки повірки засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в експлуатації та підлягають повірці у 2020 році;

– складений план роботи експертної комісії ЦГМ на 2020 рік;

– складені та затверджені плани заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2020 рік;

– узгоджені та затверджені плани оперативно-виробничої діяльності та гідрометеозабезпечення органів державної влади, підприємств і організацій мережею метеостанцій Луганського ЦГМ на 2020 рік.

Розділ 1.2 Звітність.

Складання та подання звітних матеріалів протягом року проводилось в обсязі та в термін згідно встановленого порядку подання звітних матеріалів до ДСНС України, відповідних відділів Українського гідрометеорологічного центру.

Щомісячно направлявся звіт про виконання плану гідрометеорологічної діяльності Луганського ЦГМ. Вчасно складений звіт про виконання показників бюджетної програми: “Гідрометеорологічна діяльність”, звіт про освоєння коштів на ремонтно-будівельні роботи, бухгалтерська звітність, звітність з охорони праці тощо.

Протягом року, щомісячно складались та направлялись:

– звіти про стан прогностичного забезпечення, про стан гідрометеорологічного забезпечення споживачів та вплив метеоумов на діяльність галузей економіки – на адресу ВСГМЗ УкрГМЦ;

– відомість про виконання та якість спостережень і робіт на гідрологічних постах – в ЦГО ім. Б.Срезневського.

Донесення про стихійні та локальні стихійні метеорологічні явища складались та надсилались згідно вимог керівних документів.

Весною та восени складались звіти про хід підготовки та готовність до гідрометеозабезпечення та агрометеорологічних спостережень в період весняно-літніх польових робіт та в осінньо-зимовий період.

Звіт про виконання Плану дій гідрометеорологічних організацій ДСНС України з підготовки до паводків, пропуску льодоходу та повені у 2019 році було відправлено до УкрГМЦ вчасно: вих. від 19.02.2019 № 29-04-07/33.

Своєчасно проінформували ЦГО ім. Б.Срезневського про підготовку Луганського ЦГМ до гідрологічного забезпечення в період весняного водопілля у 2019 році вих. від 09.01.2019 № 29-04-07/43.

Було складено та направлено до УкрГМЦ та ЦГО ім. Б.Срезневського звіт про проходження паводку та виконання паводкових робіт в 2019 році, вих. від 08.04.2019 № 29-04-07/94 та від 20.05.2019 № 29-04-07/646.

Звіти про виконання плану-завдання з гідрологічного річкового розділу робіт І півріччя 2019 р. та за 2019 рік були направлені до ВГ та ДВК ЦГО ім. Б.Срезневського вчасно: вих. від 03.07.2019 № 29-04-07/821 та від 12.12.2019 № 29-04-07/1515.

Своєчасно складались та передавались звіти про проведення метрологічних робіт та про повірку засобів вимірювальної техніки, відповідальному за метрологічне забезпечення, а також звіти про наявність засобів вимірювальної техніки в підрозділах ЦГМ за ф. СТ-1.

Розділ 1.3 Організаційно-методичне керівництво підпорядкованими станціями та постами.

Відповідно до річного плану начальником ЦГМ проведена виробнича нарада з начальниками метеостанцій області, на якій розглядались питання виконання плану спостережень за 2019 рік, завдання на 2020 рік, питання поширення розповсюдження гідрометеорологічної інформації серед споживачів, питання спеціальної підготовки працівників.

Керівництвом ЦГМ разом з фахівцями протягом року проводилась перевірка діяльності мережі спостережень: 5-ти метеостанцій, 6-ти гідропостів та 1-ї хімлабораторії. При проведенні перевірок розглядались питання з організації діяльності структурного підрозділу з виконання планів гідрометеодіяльності, ведення діловодства і оформлення справ, з технічного і метрологічного забезпечення спостережень, питання виконання працівниками заходів охорони праці та пожежної безпеки, а також питання бухгалтерського обліку та звітності. Виконувались ремонтні роботи на технічних засобах. Протягом року керівникам структурних підрозділів та працівникам Луганського ЦГМ надавалася консультативна та методична допомога з виробничих, юридичних, кадрових питань.

Також протягом року керівникам структурних підрозділів надавалася консультативна та методична допомога з питань ведення діловодства та архівної справи.

Особливий контроль здійснювався за якістю та своєчасністю надходження штормової гідрометеорологічної інформації відповідно до Інструкції, затвердженої спільним наказом УкрГМЦ та ДП “УАМЦ” від 12.02.2013 № 17/9.

Впроваджується досвід роботи ЦГО ім. Б.Срезневського по організації змагання за звання кращої гідрометеорологічної станції Луганської області.

Встановлений мобільний та електронний зв’язок з працівниками метеостанцій дозволяє оперативно виправляти помилки в роботі в разі їх появи та дистанційно вирішувати виробничі питання.

Своєчасно надається методична допомога працівникам відділу ГМЗ та іншим підрозділам.

При отриманні зауважень з УкрГМЦ щодо моніторингу надходження до ГЦТІ синоптичної та штормової інформації через WEB-сервер проводилось розслідування випадків та відправлялась відповідь на зауваження.

При необхідності виявлення та виправлення помилок в оперативній роботі метеостанцій з метеорологічного розділу відділ ГМЗ консультується з методичним відділом Харківського РЦГМ.

Проводились організаційно-методичні роботи у зв’язку з відкриттям метеорологічної станції Новоайдар ІІ розряду.

Контроль агрометеорологічного розділу робіт проводився фахівцями сектору агрометеорології відділу ГМЗ. Зауваження та консультації надавались в телефонному режимі, надавались письмові пояснення та рекомендації. Складено 6 методичних листів. Проведені інспекції метеостанцій Біловодськ та Сватове.

Щоквартально складались методичні листи для гідрометеоспостерігачів постів.

В період весняної повені та дощових паводків спостерігачам гідрологічних постів надавалась методична допомога щодо відображення розвитку та проходження гідрометеорологічних явищ.

З гідрометеоспостерігачами гідрологічних постів проводиться технічне навчання згідно затвердженого плану. Результати навчання були направлені до відділу гідрології та ДВК ЦГО ім. Б.Срезневського разом із звітом за І півріччя 2019 року.

Сектором гідрології щоденно проводився контроль за якістю надходження гідрологічної інформації з гідрологічних постів, а також проводилось організаційно-методичне керівництво з гідрологічними постами.

Розділ 1.4 Технічне та метрологічне забезпечення здійснення спостережень.

У 2019 році Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” став основою роботи з питань метрологічного забезпечення, яка була направлена на забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення в підрозділах Луганського ЦГМ.

В процесі цієї роботи сектор технічного забезбепечення тісно взаємодіяв з ДП “Луганськстандартметрологія”, ГЦТО УкрГМЦ, ДП “Укрметртестстандарт” та Харківським регіональним центром з гідрометеорології.

Складені графіки калібрування (повірки) ЗВТ на 2020 рік (листопад-грудень 2019 року).

Річний план метрологічного забезпечення гідрометеорологічних спостережень та робіт виконаний не в повному обсязі. У зв’язку з недоотриманням коштів по спеціальному фонду кошторису, не були вчасно повірені деякі ЗВТ у підрозділах ЦГМ. Але, завдяки вжитих додаткових заходів керівниками підрозділів ЦГМ, це не вплинуло на виконання плану спостережень і робіт.

Повірка приладів та обладнання проводилася як в ГЦТО УкрГМЦ, ДП “Луганськстандартметрологія”, ДП “Укрметртестстандарт”, так і на місцях експлуатації метрологом Харківського РЦГМ, згідно затверджених графіків повірки (за деяким виключенням).

Впродовж всього року керівникам підрозділів ЦГМ надавалася методична і практична допомога з питань метрологічного забезпечення та відправки ЗВТ на повірку до ГЦТО. У 2019 році на повірку до ГЦТО підрозділами ЦГМ було відправлено 19 одиниць ЗВТ. Надавалася практична допомога хімлабораторії ЦГМ щодо організації проведення повірки ЗВТ. Протягом 2019 року ДП “Луганськстандартметрологія” було повірено 24 одиниці ЗВТ на загальну суму 12713,28 грн. У ДП “Укрметртестстандарт” протягом року було проведено повірку дозиметрів на загальну суму 3446,88 грн..

В ГЦТО УкрГМЦ та ДП “Луганськстандартметрологія” затверджені графіки повірки і калібрування ЗВТ на 2020 рік.

Для покращення роботи підрозділів ЦГМ, прискорення обробки інформації, яка надходить та обробляється ЦГМ, було придбано:

– персональний комп’ютер – 1 од.;

– монітор – 2 од..

Протягом 2019 року додатково за державні кошти із застосуванням електронної системи закупівель були придбані ЗВТ на загальну суму 28282,49 грн., а саме:

– шафа сушильна – 1 шт.;

– термометр-щуп АМ-6 – 2 шт.;

– льодовий бур – 1 шт..

Додатково, за кошти Дніпропетровського РЦГМ придбано на загальну суму 79874,40 грн.:

– термостат сухоповітряний – 1 шт.;

– персональний комп’ютер – 2 од.;

– монітор – 2 од.;

– принтер Epson L1300 – 1 од.;

– багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF3010 – 2 од..

За кошти благодійних громадських організацій було дооснащено метеорологічний комплекс Тропосфера-Е для метеорологічної станції Біловодськ, на якому додатково встановлені перетворювач температури повітря ТРОЯНДА та перетворювач вологості повітря ЛОТОС.

Розділ 1.5 Забезпечення роботи зв’язку.

Робота працівників Луганського ЦГМ була направлена на виконання заходів, передбачених річним планом, на забезпечення сталого функціонування і розвиток системи зв’язку.

Отримання штормової інформації здійснюється з WEB-сайту ГЦСТ УкрГМЦ або напряму з метеостанцій електронною поштою та мобільним телефоном.

Прогнози погоди на 5 діб, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, оперативні інформації про погіршення погодних умов на метеостанції області доводяться електронною поштою, резерв – мобільний зв’язок.

Програмно-апаратний комплекс “БРІЗ” у зв’язку з проведенням на певній частині території Луганської області ООС, залишився на території, яка тимчасово непідконтрольна українській владі. Роботи з ним впродовж року не проводились.

Впродовж року оновлені програми електронної звітності для сектору бухгалтерського обліку Луганського ЦГМ. Сформовані нові КЕП начальника центру та завідувача сектору-головного бухгалтера, а також печатки Луганського ЦГМ.

Відділ гідрометеозабезпечення використовує АРМ Міхайловського.

Гідрологічна інформація з постів передається у закодованому вигляді гідрометеоспостерігачами за допомогою мобільного зв’язку до сектору гідрології Луганського ЦГМ та до відділу гідропрогнозів Харківського РЦГМ.

Складено порядок взаємодії між сектором гідрології Луганського ЦГМ та сектором гідрометеорологічних прогнозів Харківського РЦГМ.

Щоденно виконувався контроль за якістю надходження інформації з гідрологічних постів.

У кожному структурному підрозділі Луганського ЦГМ для прийому і відправки електронної пошти та повідомлень до 20.12.2019 року працювала поштова програма “The Bat 4.2”, а з 20.12.2019 року працює “Мozilla thunderbird”.

Передача всієї гідрометеорологічної інформації з 4 метеостанцій області здійснюється за допомогою АРМ техніка-метеоролога на адресу Харків погода, використовуючи WEB-сторінку ГЦТІ УкрГМЦ, в разі необхідності є можливість передати мобільним телефоном безпосередньо у відділ АППІ Харківського РЦГМ. З М Лисичанськ метеорологічна інформація відправляється одразу в УкрГМЦ за допомогою АРМ “Метео”.

На М Лисичанськ використовується програма АМС-МЕТЕО (автоматизоване робоче місце техніка-метеоролога) розробки УкрНДГМІ, ТОВ “НВК СПЕЦАВТОМАТИКА”.

Програма має можливість підключення БАРу та МАРКу-60, телеграми відсилаються швидше ніж АРМ метеоролога в розробці Харківського ТОВ “Спеціальні систему зв’язку”. При необхідності, можливий перехід на АМС-МЕТЕО, як основну програму передачі даних спостережень.

На нових комп’ютерах встановлювались операційні системи та здійснювалось налагодження їх для роботи працівників Луганського ЦГМ.

Станом на 1 січня 2020 року всі структурні підрозділи Луганського ЦГМ забезпечені інтернет-зв’язком.

Розділ 1.6 Забезпечення роботи автотранспорту та плавзасобів.

Діяльність працівників Луганського ЦГМ щодо забезпечення роботи автотранспортних засобів проводилась відповідно до річного плану на 2019 рік.

У зв’язку з проведенням на певній частині території Луганської області антитерористичної операції більша частина автотранспортних засобів Луганського ЦГМ залишилась на території, яка тимчасово непідконтрольна українській владі (автомобілі ГАЗ-31029, УАЗ-31512 та УАЗ-330-01). Автомобіль УАЗ-31512 (КЛСЗПС Лисичанськ) відпрацював свій ресурс та списаний комісією Луганського ЦГМ. Водій ЦГМ пройшов медичну комісію.

Вантажний малотоннажний автомобіль УАЗ-3301 1990 року випуску пройшов технічний огляд у відділі дорожнього надзору ГУ ДСНС України в Луганській області.

У 2020 році планується закупівля нового автомобіля підвищеної прохідності для проведення програми гідроморфологічного моніторингу та діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод басейну річки Дон у частині моніторингу хімічних та фізико-хімічних показників.

Проведена перевірка стану човна на ГП-І Новоселівка, наявність та справність рятувальних засобів на гідрологічних постах для робіт в період повені (паводку).

Розділ 1.7 Забезпечення вимог охорони праці та пожежної безпеки.

З метою забезпечення та дотримання вимог з охорони праці і пожежної безпеки у Луганському ЦГМ впродовж року були здійснені заходи, спрямовані на збереження життя і здоров’я працівників.

Своєчасно планувались та виконувались заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в структурних підрозділах ЦГМ.

Вчасно складалися звіти:

– про стан травматизму працівників під час виконання службових обов’язків;

– про травматизм на виробництві за формою № 7-ТНВ;

– про витрати на охорону праці згідно листа ДСНС України від 18.10.2013 № 02-11181/30 та листа УкрГМЦ від 20.04.2015 № 01-14/388.

При прийомі на роботу з усіма працівниками в обов’язковому порядку проводились вступні та первинні інструктажі з охорони праці, а також інструктажі з пожежної безпеки. В кожному підрозділі були проведені повторні інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки. За необхідністю проводились позапланові та цільові інструктажі з охорони праці.

Проведено аналіз профілактичної роботи та виконання заходів по підвищенню безпеки праці та роботи комісій 1, 2, 3 ступені контролю стану охорони праці в структурних підрозділах.

У квітні місяці 2019 року підрозділи ЦГМ прийняли участь у Всесвітньому дню охорони праці під гаслом “Безпечне та здорове майбутнє праці”.

Підрозділи ЦГМ постійно забезпечувались нормативно-правовою документацією з охорони праці.

Згідно з планом-графіком проведено навчання та перевірка знань з працівниками Луганського ЦГМ з загальних питань охорони праці, пожежної безпеки.

У підрозділах ЦГМ служба з охорони праці разом з комісією проводили обстеження будівель ЦГМ, засобів гасіння пожеж, умов безпечної евакуації людей на випадок пожежі та стихійного лиха.

На протязі року проводилось поповнення аптечок для надання першої допомоги лікарськими засобами та препаратами.

Своєчасно здійснювався контроль в підрозділах ЦГМ за додержанням вимог чинного законодавства України з охорони праці, міжгалузевих, галузевих актів з охорони праці, виконання посадових інструкцій з розділу охорони праці.

У підрозділах ЦГМ служба з охорони праці разом з керівниками підрозділів своєчасно здійснювали контроль за виконанням інструкцій з охорони праці.

Своєчасно проводились цільові заходи щодо захисту працівників від ураження електричним струмом та дії інших шкідливих виробничих факторів.

Щоквартально служба з охорони праці в підрозділах ЦГМ перевіряла ведення журналів реєстрації інструктажів з охорони праці та трьохступеневого контролю.

У IV кварталі було проведено розслідування нещасного випадку, що стався з працівником ЦГМ, на зборах працівників ЦГМ доведено обставини нещасного випадку та заходи щодо запобігання виникненню нещасних випадків у ЦГМ.

У IV кварталі було проведено періодичний медогляд працівників КЛСЗПС Лисичанськ.

Служба з охорони праці на протязі року контролювала виконання посадових інструкцій керівників та спеціалістів усіх рівнів та покладених на них функцій з охорони праці.

З метою дотримання єдиних положень і вимог нормативно-правових актів з охорони праці та створення безпечних умов праці проводився перегляд та розробка інструкцій з охорони праці.

Проводилась профілактична робота щодо дотримання інструкцій з ОП, пожежної безпеки, дорожнього руху, безпечної поведінки у побуті на протязі року, особливо перед святами.

На гідрологічних постах перевірявся технічний стан рятувальних засобів.

Своєчасно, згідно затвердженого графіку, проводились інспекції ОП, засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці, перевірялися знання з охорони праці в структурних підрозділах ЦГМ.

Загальні витрати на охорону праці склали 65473,62 грн..

Розділ 1.8 Ремонтно-будівельні роботи.

Ремонтно-будівельні роботи в Луганському ЦГМ проводились згідно до Плану гідрометеорологічної діяльності на 2019 рік.

Протягом року проведений:

– капітальний ремонт покрівлі метеорологічної станції Біловодськ;

– частковий ремонт системи опалення будівлі Луганського ЦГМ (КЛСЗПС Лисичанськ);

– ремонт частини відмостки навколо будівлі Луганського ЦГМ (КЛСЗПС Лисичанськ);

– проведений ремонт системи опалення метеорологічної станції Новопсков господарським способом;

– встановлені металопластикові вікна у будівлі Луганського ЦГМ (за кошти Дніпропетровського РЦГМ);

– відремонтовано ПСЗ м. Рубіжне та розпочато ремонт ПСЗ м. Лисичанськ власними силами Луганського ЦГМ;

– ведеться поточний ремонт у кабінетах будівлі Луганського ЦГМ (КЛСЗПС Лисичанськ).

На гідрологічних постах Луганського ЦГМ було пофарбовано та занумеровано постові рівнемірні пристрої, відновлено розмітки гідростворів, пофарбовано пелюстки опадомірів, впорядковано ділянки гідрологічних постів. Поточні ремонтні роботи виконані власними силами гідрометеоспостерігачів постів.

На гідрологічному посту Лисичанськ встановлення частини бетонних східців на пальовому посту та заміна настила на гідрометричному містку для виміру температури води на даний час не завершено. Проведено роботи з креслення ділянки встановлення бетонних східців, розрахунок та придбання необхідних матеріалів. Завершення ремонтних робіт планується протягом 2020 року.

На гідрологічному посту Новоселівка для спорудження підхідного містка для виміру рівня та температури води проведені роботи щодо закупівлі генератора. Для проведення будівельних робіт на річці планується залучити органи місцевої влади.

Через нестачу необхідної кількості коштів у 2019 році, заплановано на 2020 рік:

– капітальний ремонт фронтонів будівлі метеорологічної станції Біловодськ;

– капітальний ремонт водостоку з даху будівлі метеорологічної станції Біловодськ;

– капітальний ремонт водостоку з даху будівлі Луганського ЦГМ (КЛСЗПС Лисичанськ);

– капітальний ремонт відмостки навколо будівлі метеорологічної станції Біловодськ;

– поточний ремонт будівель метеорологічних станцій;

– поточний ремонт кабінетів та коридорів в будівлі Луганського ЦГМ (КЛСЗПС Лисичанськ);

– ремонт гаражу біля будівлі Луганського ЦГМ.

Розділ 1.9 Кадрова робота.

Численність Луганського ЦГМ за штатним розписом складає 85 одиниць. Станом на 01 січня 2020 року чисельність у Луганському ЦГМ становить 83 одиниці. Вакантні місця в кількості 2 штатних одиниць утворилися у зв’язку з відсутністю спеціалістів, необхідної освіти та кваліфікації. Штатний розпис Луганського ЦГМ укомплектований на 95%. Працюють за зовнішнім сумісництвом – 2 працівники, за внутрішнім сумісництвом – також 2 працівники. Плинність кадрів становить 1%. Працівників пенсійного віку – 15 чоловік.

Якісний склад працівників підрозділів Луганського ЦГМ відзначається стабільністю. Фактичний склад керівників підрозділів укомплектований досвідченими, компетентними спеціалістами, вони мають освіту: вищу – 56%, базову вищу – 13% та неповну вищу – 31%. На керівних посадах в окремих структурних підрозділах працюють спеціалісти пенсійного віку (31%).

Для заміщення посад керівного складу в підрозділах Луганського ЦГМ постійно ведеться робота щодо формування кадрового резерву. Для цього Луганський ЦГМ направляє працівників на навчання до Одеського державного екологічного університету, а також постійно підтримує зв’язок з вищеназваним учбовим закладом, Харківським гідрометеорологічним технікумом та Лисичанським державним гірничо-індустріальним коледжем, щоб поповнити штат молодими спеціалістами.

Робота працівників, що входять до кадрового резерву в Луганському ЦГМ, планується та контролюється керівництвом Луганського ЦГМ.

Протягом року введено в дію оновлені положення сектору бухгалтерського обліку, відділу гідрометеорологічного забезпечення та комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Лисичанськ. Оновлені посадові інструкції працівників Луганського ЦГМ.

Інспектором з кадрів Луганського ЦГМ підготовлено 71 проект наказів Луганського ЦГМ по особовому складу, 28 проектів наказів Луганського ЦГМ з адміністративно-господарських питань, 187 проектів наказів Луганського ЦГМ з кадрів та 97 проектів наказів Луганського ЦГМ про надання відпусток працівникам.

Для погодження до УкрГМЦ подавалися зміни до штатного розпису Луганського ЦГМ, які були викликані виробничою необхідністю. Протягом року, станом на 01.01.2019 року, згідно до тарифних розрядів та коефіцієнтів, було складено штатний розпис Луганського ЦГМ та надісланий на погодження та подальше його затвердження до УкрГМЦ.

У вищих навчальних закладах заочно навчаються 2 працівника: ОДЕКУ – 1 працівник, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля – 1 працівник.

У 2019 році фактично підвищили кваліфікацію 3 працівника Луганського ЦГМ: 1 – працівник за кваліфікацією агрометеорологія, 2 – працівника за кваліфікацією синоптик з прогностичного забезпечення.

Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 921, у Луганському ЦГМ протягом 2019 року були виконані наступні заходи з ведення військового обліку:

– 24 жовтня 2019 року старшим офіцером ВОВССЗ Лисичанського МВК була проведена перевірка стану обліку військовозобов’язаних і призовників у Луганському ЦГМ. За результатами перевірки зауважень, недоліків не виявлено;

– 15 листопада 2019 року проведена звірка військово-облікових документів з обліковими даними Лисичанського МВК;

– було надіслано поштою до Лисичанського МВК 2 (два) повідомлення про прийом військовозобов’язаних в Луганський ЦГМ, 1 (одне) повідомлення про звільнення військовозобов’язаного в Луганському ЦГМ;

– для внесення змін до військово-облікових документів було надіслано поштою до Лисичанського МВК 2 (два) повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних Луганського ЦГМ;

– 09 грудня 2019 року надані до Лисичанського МВК адресний лист, списки працівників працюючих у Луганському ЦГМ;

– 18 червня 2019 року та 16 грудня 2019 року надано до Лисичанського МВК відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки Луганського ЦГМ;

– 09 грудня 2019 року узгоджений з Лисичанським МВК перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних та призовників, а також бронювання в Луганському ЦГМ на 2020 рік.

Розділ 1.1Ведення діловодства та архівної документації.

У січні 2019 року були подані до ЕПК Державного архіву Луганської області Інструкція з діловодства в Луганському ЦГМ, Інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі, організації роботи з електронними документами в Луганському ЦГМ, які у лютому 2019 року були погоджені протоколом засідання ЕПК Державного архіву Луганської області.

У лютому 2019 року була погоджена протоколом засідання ЕПК Державного архіву Луганської області номенклатура справ Луганського ЦГМ на 2019 рік.

У березні 2019 року ЕК Луганського ЦГМ були затверджені та подані на схвалення документи постійного зберігання (КСГ-1, КГС-2) до Галузевого державного архіву гідрометслужби за 2016-2017 роки.

У грудні 2019 року були надіслані до ГДА МГС ЦГО ім. Бориса Срезневського:

– Паспорт архівного підрозділу з пояснювальною запискою;

– Положення про архівний підрозділ Луганського ЦГМ;

– Положення про експертну комісію Луганського ЦГМ.

Експертною комісією Луганського ЦГМ були проведені заходи щодо експертизи наукової, практичної цінності документів гідрометеорологічних спостережень тимчасового зберігання, потреба у подальшому використанні і зберіганні яких була відсутня.

Створення документів в Луганському ЦГМ здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки, державною мовою. В обробці, архівації та здійсненні контролю використовується комп’ютерна техніка.

Службові документи, накази оформлено відповідно до Вимог ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів” та “Інструкції з діловодства Луганського ЦГМ”.

Розділ 1.11 Інше.

Протягом 2019 року у ЦГМ проводилось засідання Технічної ради ЦГМ, виробничі наради керівників, засідання тендерного комітету, засідання комісії з розподілу преміального фонду, комісії з надання матеріальної допомоги.

Керівництво ЦГМ брало участь у роботі обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

Протягом року укладались договори на надання послуг, придбання матеріалів, виконання робіт та проведення розрахунків за спожиті електроенергію, тепло, воду та стоки, зв’язок, сервісне обслуговування обладнання та інше.

Протягом 2019 року велась співпраця з активними громадськими організаціями смт Новоайдар та Біловодськ Луганської області. За програмою ООН із відновлення та розбудови миру була надана практична підтримка, розширення та автоматизації систем моніторингу стану навколишнього середовища, контролю та екологічної звітності в цільових громадах Луганської області: вирішене питання щодо дообладнання за рахунок фондів метеорологічного комплексу “ТРОПОСФЕРА” на метеорологічній станції Біловодськ; проводиться робота із закупівлі обладнання для метеорологічної станції Новоайдар, відкриття якої планується у 2020 році, з метою популяризації гідрометеорологічної служби, надруковано 200 буклетів.

Луганській регіональній дирекції ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” надавалася метеоінформація окремо для радіо та телевізійної програм, облаштована скайп-студія для прямого включення в ефір телевізійних програм сюжетів з коментарями чергового синоптика щодо розвитку погодних умов.

З метою популяризації досягнень гідрометеорологічної служби передаються екстремальні значення температури повітря на кожний день з початку метеорологічних спостережень для їх щоденного озвучення на каналі телебачення Донбас UA та обласному радіо.

З метою популяризації роботи Луганського ЦГМ з надання гідрометеорологічної інформації Луганській обласній державній телерадіокомпанії надається прогноз погоди та фактичні дані окремо для радіо та телевізійної програм. Луганській обласній державній телерадіокомпанії надано 14 інтерв’ю про погодні умови на свята, про прогностичну діяльність відділу ГМЗ, про гідрометеорологічну службу та інше.

Проведені 4 екскурсії ознайомлення з діяльністю гідрометеорологічної служби для школярів та їх батьків.

Надані 9 статей, інформацій у зв’язку із Всесвітнім Метеорологічним Днем, Днем працівників гідрометеорологічної служби у газети, статті стосовно аномального тепла у грудні: “Голос громади”, “Сватівські Відомості”, “Перемога”, “Новий шлях”, “Новини Сватівщини”.

З метою інформування населення надається прогноз на 8-10 діб по містам Луганської області (Лисичанськ, Сватове) для газет: “Сватівські Відомості”, “Перемога”, “Новий шлях”.

У вересні начальник Луганського ЦГМ приймав участь у міжрегіональній науково-технічній конференції на тему: “Функціонування та сталий розвиток системи моніторингу довкілля в умовах проведення ООС” у м. Краматорськ, де обговорювались робота та можливості системи моніторингу на території Донецької та Луганської областей, проблеми функціонування системи моніторингу та шляхи їх вирішення.

Протягом 2019 року Луганським ЦГМ переоформлено речові права на нерухоме майно будівлі метеорологічної станції Новопсков Луганського ЦГМ. Отримано Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно нового зразка.

У зв’язку із втратою технічної документації із землеустрою на земельні ділянки Луганського ЦГМ (залишилась на непідконтрольній території України), Луганським ЦГМ протягом 2019 року виготовлена нова технічна документація із землеустрою земельних ділянок метеорологічних станцій Біловодськ та Новопсков із присвоєнням кадастрових номерів. Копії Витягів з Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно надані до ЦВТЗ УкрГМЦ відразу після їх отримання.

Протягом 2019 року 4 працівники Луганського ЦГМ, які за рішенням атестаційної комісії підлягали повторній атестації через рік, пройшли повторну атестацію та визнані такими, які відповідають займаним посадам.

Відповідно до Регіональної програми з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2016-2018 року, завдяки зусиллям керівництва Луганського ЦГМ протягом 2017 року Департаментом екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації було придбано прилади та обладнання для комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища Лисичанськ на загальну суму 153300 грн., а саме: газоаналізатори для вимірювання оксиду вуглецю в атмосферному повітрі (2 од.), електроаспіратори ASA-4S для відбору проб атмосферного повітря на визначення забруднюючих домішок (3 од.) та фільтри АФА-ХА-20 для визначення вмісту важких металів в атмосферному повітрі (3600 шт.). Вищезазначені ТМЦ знаходяться на відповідальному зберіганні в Департаменті екології та природних ресурсів Луганської ОДА. Наразі ведеться робота щодо їх передачі на баланс Луганського ЦГМ.