Агрометеорологічна інформація

     Сектор агрометеорології

Сектор агрометеорології є структурним підрозділом відділу гідрометеорологічного забезпечення Луганського ЦГМ, очолюється завідуючим сектору. У секторі працює 3 спеціалісти агрометеорологи, які мають досвід роботи у секторі.

Основними завданням сектору є:

– Кількісна оцінка впливу метеорологічних факторів на розвиток, стан і продуктивність сільськогосподарських культур;

– Прогнозування урожаю основних сільськогосподарських культур;

– Оперативне забезпечення агрометеорологічною інформацією представників сільськогосподарського виробництва.

Сектор агрометеорології є структурою, яка володіє найбільш повною інформацією про стан посівів та поточні агрометеорологічні умови вирощування сільськогосподарських культур і має змогу адекватно і об’єктивно оцінити майбутній урожай основних сільськогосподарських культур.

Оскільки в останні роки клімат регіону змінюється і стає більш посушливим, інформація про виникнення та розвиток посух, їхньої інтенсивності й охоплення території важлива для сільськогосподарських органів і є основою для прийняття різних управлінських і господарських рішень, наприклад,  щодо пом’якшення наслідків посух, мінімізації збитку від них, причому іноді у більшій завчасності. Вона дає можливість в період до сівби скорегувати структуру посівних площ (наприклад, збільшити площі засухостійких культур і сортів), або орієнтувати господарства на застосування вже на початкових етапах вологозберігаючих технологій і т.ін.

Сектор отримує і оброблює інформацію з метеостанцій Луганської області, які проводять спостереження на репрезентативних полях в районах своєї діяльності за основними сільськогосподарськими культурами, що є пріоритетними в конкретному регіоні. У функції сектору входить забезпечення органів державної влади, організацій, відомств сільськогосподарського напрямку агрометеорологічними матеріалами:

 –  декадними агрометеорологічними бюлетенями по Луганській області;

–  агрометеорологічними прогнозами врожаю та валового збору с/г культур;

– оглядами агрометеорологічних умов вирощування с/г культур та їх перезимівлі;

– агрокліматичними довідниками по території області;

– агрометеорологічними щорічниками по території Луганської області;

– спеціальними інформаціями про аномальні умови росту і розвитку с/г культур;

– результатами наземних обстежень і агрометеорологічними характеристиками умов вегетації, перезимівлі озимих культур, багаторічних трав;

– інформацією про опади, запаси вологи, сніговий покрив, температуру ґрунту на глибині залягання вузла кущіння, прогрівання орного шару ґрунту у весняний період, накопичення ефективного тепла тощо, також агрометеорологічних умов і прогнозів врожаю сільськогосподарських культур.

Сектор має банк даних режимних агрометеорологічних матеріалів.

В теперішній час агрометеорологічні спостереження здійснюються на 5 метеорологічних станціях області.

Основні культури, за якими проводяться спостереження:

 • Озимі – пшениця та ячмінь;
 • Ярі – ячмінь, пшениця;
 • Кукурудза, овес;
 • Круп’яні та зернобобові – гречка, горох;
 • Соняшник;
 • Багаторічні трави;
 • Просо та сорго;
 • Городні культури на присадибних ділянках;
 • Плодові культури (у період від відновлення вегетації навесні до кінця цвітіння).

Спостереження включають:

 1. Визначення фази розвитку рослин (фенологічні);
 2. Оцінка стану посівів;
 3. Визначення висоти рослин;
 4. Визначення густоти стояння рослин та стебел (в залежності від фази розвитку);
 5. Ступінь пошкодження шкідниками та хворобами;
 6. Маршрутні обстеження стану посівів;
 7. Визначення запасів продуктивної вологи (до 1м);
 8. Спостереження за станом зимуючих культур та плодових дерев.

Агрометеорологічні щорічники  вміщують інформацію про метеорологічні умови сільськогосподарського року за даними спостережень на метеорологічному майданчику та про агрометеорологічні умови за даними спостережень на полях із сільськогосподарськими культурами, сіяними багаторічними травами.

Інформаційна база агрометеорологічних щорічників включає в себе результати спостережень 6 метеостанцій до 2014 року, з 2014р – 4 метеостанцій, з 2018р – 5 метеостанцій по теперішній час. Агрометеорологічні щорічники складаються у формі електронних таблиць «EXСEL».

Агрокліматичні довідники. Для успішного ведення сільськогосподарської діяльності та складання перспективних планів розвитку галузі на кілька десятиліть найкраще використовувати відомості про поточні, ще краще – про майбутні агрокліматичні умови. Однак відсутність достовірного прогнозування погодно-кліматичних умов на майбутні кілька років змушує використовувати дані про нещодавні погодні умови, допускаючи, що в найближчі роки вони не сильно зміняться. При складанні перспективних планів розвитку найбільш залежних від клімату галузей господарської діяльності на кілька десятиліть необхідно враховувати ту обставину, що клімат буде мінятися і в майбутньому.

В Луганському центрі з гідрометеорології підготовлено агрокліматичний довідник по 6 районах та в середньому по Луганській області – середні агрокліматичні показники.

У довідник вміщено відомості про фізико-географічні умови та кліматичні ресурси районів області, агрокліматичні умови росту і розвитку с.-г. культур, несприятливі явища, які впливають на с.-г. виробництво за даними метеорологічних та фенологічних спостережень з 1986 по 2005 рр., наведено екстремальні значення основних параметрів.

Агрокліматичні показники по районах об’єднані у зведені таблиці, що характеризують умови росту та розвитку основних с.-г. культур, проведення польових робіт, тепло- та вологозабезпечення вегетаційного періоду, умови перезимівлі тощо. Наведено агрокліматичне районування за співвідношенням тепло- та вологозабезпечення території кожного району.

Окремим розділом надано рекомендації щодо використання кожного виду агрометеорологічної інформації в землеробстві. Довідник по клімату орієнтований на особливості соціально-економічних факторів регіону.

Приклад – зміст Агрометщорічника або Довідника по Луганській області, надається на договірних умовах.